SENARAI PEMENANG

TARIKH MASA USERNAME JUMLAH (RM)
2018-02-24 16:23:25 XE****A0 2100.00
2018-02-24 16:21:38 RO****45 250.00
2018-02-24 16:05:48 KW****73 100.00
2018-02-24 16:04:14 JA****3D 2100.00
2018-02-24 15:45:04 NU****CM 200.00
2018-02-24 15:34:50 HO****A9 400.00
DEPOSIT SPEED  113 sec
WITHDRAW SPEED  432 sec