SENARAI PEMENANG

TARIKH MASA USERNAME JUMLAH (RM)
2017-02-20 21:07:32 GE****A6 1400.00
2017-02-20 20:12:35 WA****D3 1100.00
2017-02-20 20:12:07 KE****02 1195.00
2017-02-20 19:59:07 ZU****NC 600.00
2017-02-20 19:23:17 YE****A0 700.00
2017-02-20 19:00:41 NA****5N 2000.00
DEPOSIT SPEED  107 sec
WITHDRAW SPEED  336 sec