SENARAI PEMENANG

TARIKH MASA USERNAME JUMLAH (RM)
2017-08-18 16:33:41 XU****DO 900.00
2017-08-18 16:29:31 SH****78 300.00
2017-08-18 15:54:12 TO****00 2300.00
2017-08-18 15:37:04 RO****07 100.00
2017-08-18 15:34:59 SA****42 150.00
2017-08-18 15:32:58 MI****C6 800.00
DEPOSIT SPEED  116 sec
WITHDRAW SPEED  429 sec