SENARAI PEMENANG

TARIKH MASA USERNAME JUMLAH (RM)
2018-04-22 22:11:07 VA****36 2500.00
2018-04-22 21:57:07 SO****B3 800.00
2018-04-22 21:47:14 SU****33 200.00
2018-04-22 21:42:28 ZI****G7 1600.00
2018-04-22 21:01:56 VA****40 2300.00
2018-04-22 20:46:19 TA****A3 500.00
DEPOSIT SPEED  110 sec
WITHDRAW SPEED  429 sec